-7%
-5%

Hóa chất tẩy rửa

Chất tẩy sơn DT-05

From: 80,000

Hóa chất xử lý bề mặt

Dầu lăn ván khuôn

From: 0

Hóa chất xử lý bề mặt

Chất Tẩy gỉ (Phốt phát hóa) TC-01

From: 375,000
-5%

Hóa chất xử lý bề mặt

Phốt phát hoá nền kẽm PPZN

From: 80,000
-10%

Hóa chất xử lý bề mặt

Chất chống gỉ DT-02

From: 250,000

Hóa chất xử lý bề mặt

Chất chống gỉ DT-02

0972170931