-6%

Hóa chất tẩy rửa

Chất tẩy sơn DT-05N

From: 70,000

Hóa chất tẩy rửa

tẩy sơn dt05 – vecni

-5%

Hóa chất tẩy rửa

Chất tẩy sơn DT-05

From: 80,000
-7%

Hóa chất tẩy rửa

Chất tẩy sơn DT-05S

From: 90,000
-3%

Hóa chất xử lý bề mặt

Dầu lăn ván khuôn

From: 18,000
-5%

Hóa chất xử lý bề mặt

Phốt phát hóa TC-01

From: 75,000
-5%

Hóa chất xử lý bề mặt

Phốt phát hoá nền kẽm PPZN

From: 80,000
-10%

Hóa chất xử lý bề mặt

Chất chống gỉ DT-02

From: 50,000

Hóa chất công nghiệp

Chất tẩy bê tông, xi măng

Hóa chất công nghiệp

Dung môi pha sơn DT-11

Hóa chất công nghiệp

Cồn thạch CT-DT

Hóa chất công nghiệp

Cồn công nghiệp DT-12

0972170931