-3%

Hóa chất xử lý bề mặt

Dầu lăn ván khuôn

From: 18,000
-5%

Hóa chất xử lý bề mặt

Phốt phát hóa TC-01

From: 75,000
-5%

Hóa chất xử lý bề mặt

Phốt phát hoá nền kẽm PPZN

From: 80,000
-10%

Hóa chất xử lý bề mặt

Chất chống gỉ DT-02

From: 50,000
Liên hệ
0972170931